MU Đại Việt | TEST: 04/04 - OPEN: 06/04

HƯỚNG DẪN ÉP CHIẾN MÃ - DARK HORSE

Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 1249] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 2669] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 485] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 1517] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 1576] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 862] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 712] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 1153] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 1146] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 941] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 1021] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 1497] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 2234] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1639] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 1343] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 1589] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 1671] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 1596] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 1662] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 2176] 01-05-2016