MU Đại Việt | TEST: 28/04 - OPEN: 30/04

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU - DINORANT

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).

- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".

- Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Kỳ Lân

Quái Điểu


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 209] 28-04-2018
Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool [đọc: 190] 28-04-2018
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 1118] 28-04-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 1499] 28-04-2018
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 217] 28-04-2018
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 326] 28-04-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 975] 28-04-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 624] 28-04-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 557] 28-04-2018
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 803] 28-04-2018
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 822] 28-04-2018
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 618] 28-04-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 810] 28-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 1072] 28-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 1057] 28-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1349] 28-04-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 1524] 28-04-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 1067] 28-04-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 1241] 28-04-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 1591] 28-04-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 1240] 28-04-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1697] 28-04-2018