MU Đại Việt | TEST: 02/10 - OPEN: 04/10

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 809] 02-10-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 765] 02-10-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 948] 02-10-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 812] 02-10-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 724] 02-10-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 781] 02-10-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 755] 02-10-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 706] 02-10-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 653] 02-10-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 696] 02-10-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 709] 02-10-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 669] 02-10-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 703] 02-10-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 668] 02-10-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1800] 02-10-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 637] 02-10-2022
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 652] 02-10-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1660] 02-10-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1631] 02-10-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1928] 02-10-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1688] 02-10-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1552] 02-10-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1554] 02-10-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 1591] 02-10-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1613] 02-10-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1051] 02-10-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1024] 02-10-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1085] 02-10-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1022] 02-10-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 996] 02-10-2022
  Xem tất cả các bản tin