MU Đại Việt | TEST: 02/10 - OPEN: 04/10

CÁC LOẠI THƯƠNG - SPEAR TRONG MU ONLINE

Thương - Spear


Giáo Ánh Sáng
Light Spear

Giáo
Spear

Thương
Dragon Lance

Đinh Ba
Great Trident

Xà Giáo
Serpent Spear

Giáo Hai Lưỡi
Double Poleaxe

Kích
Halberd

Kích Hai Đầu
Berdish

Lưỡi Hái
Great Scythe

Lưỡi Hái Tử Thần
Bill of Balrog

Đại Long Đao
Dragon Spear
 

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1023] 02-10-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 961] 02-10-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1206] 02-10-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 1007] 02-10-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 923] 02-10-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 970] 02-10-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 953] 02-10-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 837] 02-10-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 919] 02-10-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 905] 02-10-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 858] 02-10-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 925] 02-10-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 858] 02-10-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 2150] 02-10-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 817] 02-10-2022
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 843] 02-10-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2597] 02-10-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 2681] 02-10-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 2466] 02-10-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 3204] 02-10-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 2800] 02-10-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 2353] 02-10-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 2533] 02-10-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 2494] 02-10-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 2651] 02-10-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1324] 02-10-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1283] 02-10-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1377] 02-10-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1297] 02-10-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 1228] 02-10-2022
  Xem tất cả các bản tin